הלילה הזה כולו מצה רכה / אלי זילכה
תאריך:
נושא: מאמרים בנושאים שונים


האם המצות שאנחנו אוכלים בפסח חייבות להיות כל כך קשות? עיון מעמיק במקורות מגלה את האמת, המצה הקשה - המצאה!


הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים?
מסתבר שמצותיהם של אבותינו נראו כמו המצות הדומות לפיתות עיראקיות רכות - יותר מאשר המצות המודרניות, שהן קשות ביותר . עיקר ההבדל הוא, שבעיסת המצות הרכות יש הרבה יותר מים ביחס לקמח, לעומת המצות הקשות. מהסיבה הנ"ל המצות הרכות נוחות יותר לעיכול ואף מכילות הרבה פחות קלוריות.

בדורות הקודמים, יהודי תימן (ועוד אחרים) נהגו לאפות כל יום מצות טריות עבור אותו היום. לפיכך אכלו אצלם מצות רכות במשך כל החג. לעומתם, נראה כי במרבית ארצות המזרח השתדלו להכין מצות רכות כמה שעות לפני ליל הסדר ואילו לשאר החג הכינו מצות יבשות. מסתבר שהם הקפידו להכין את כל המצות לפני הפסח (משום חשש חימוץ בתוך הפסח), אך את המצות עבור ליל הסדר ניתן היה לעשות לפני פסח ועדיין לשמור על טריותן כיוון שנעשו כמה שעות לפני כניסת החג.

מוכח ממקורות רבים שגם בקרב יהודי אשכנז אכלו מצות רכות עד לפני כ170 שנה. עם זאת נראה כי בתחילת המאה ה-20 כבר לא הכינו מצות רכות בקרב יהודי אשכנז.
המצות הקשות-יבשות נוצרו לא מתוך חומרה לחשש כל שהוא אלא בשל הייצור ההמוני שמתחיל זמן רב לפני חג הפסח. באותם ימים לא היה ניתן לשמר מצות רכות (לא היה מקפיא), ולכן אפו את המצות דקות ויבשות מבעוד מועד וכך הם נשמרו לאורך זמן.

מצה קשה - cc-by רון אלמוג

מצה קשה - cc-by רון אלמוג

כיום, עם התפתחות הטכנולוגיה, ניתן להכין מצות רכות ולשמר אותן במקפיא, כמו שמקפיאים פיתות. דבר זה הביא להקמת פסי ייצור המוניים של מצות רכות. רבנים רבים, ספרדים ואשכנזים כאחד, התירו ואף המליצו לאכול מצות אלו. בדרך כלל מצות כאלו נאכלות רק בליל הסדר בשל מחירן היקר כמצות עבודת יד שמורות. עם זאת, יש מרבני אשכנז שנמנעו מלהתיר מצות אלו והתירו רק בשעת הצורך (כגון לזקנים או חולים שאכילת המצות הקשות קשה עליהם), משום חשש "לשנות ממנהג אבות".

במקומות שונים הפליגו חז"ל בחשיבות אכילת המצה בשמחה ובתיאבון, "חכמים הראשונים היו מרעיבין עצמן ערב הפסח, כדי לאכול מצה בתאווה ויהיו מצוות חביבין עליהם " לענ"ד נראה שכיום שקיימים מצות רכות בהכשרים מהודרים ביותר, ראוי לכל אחד לקחת דווקא מצות כאלו על מנת לקיים את המצווה בשמחה ולאכול את כל הכזייתות הנדרשות בהידור ובנחת ובדומה למצות שהכירו חז"ל וביחס אליהם תיקנו את גדרי אכילת מצה.

הורידו את המאמר השלם עם מקורות ותוספות (doc)כתבה זו מגיעה מאתר... דוסילנד - זזים מהבית
http://www.dosiland.co.il/html

הכתובת לכתבה / מאמר היא:
http://www.dosiland.co.il/html/modules.php?name=News&file=article&sid=527