תפילה לחיילי צה"ל
תאריך:
נושא: מאמרים בנושאים שונים


במיוחד לרגל המצב הבטחוני חשוב להתאחד ולהרבות בתפילה. באתר "בבא קמא" העלו קובץ תפילה מיוחד עבור הצלחתם ושלומם של חיילי צה"ל


תפילה מיוחדת הועלתה לאתר "בבא קמא"  עם פרקי תהילים למען  שלומם של חיילי צה"ל. בעת הזו, זקוקים אנו ביותר להתאחד ולהתפלל למען הצלחתם ושלומם של חיילינו וכוחות הבטחון המצויים בקרבות ובפעולות.

להורדת התפילה: תפילה לשלום חיילי צה"ל.

אם זמנכם קצר, השתדלו לומר לפחות פרק תהילים אחד:

שÑÄיר לÇמÌÇעÂלוÉת אÆשÒÌÈא עÅינÇי אÆל הÆהÈרÄים מÅאÇיÄן יÈבÉא עÆזÀרÄי: עÆזÀרÄי מÅעÄם יÀיÈ עÉשÒÅה שÑÈמÇיÄם וÈאÈרÆץ: אÇל יÄתÌÅן לÇמÌוÉט רÇגÀלÆךÈ אÇל יÈנוÌם שÑÉמÀרÆךÈ: הÄנÌÅה לÉא יÈנוÌם וÀלÉא יÄישÑÈן שÑוÉמÅר יÄשÒÀרÈאÅל: יÀיÈ שÑÉמÀרÆךÈ יÀיÈ צÄלÌÀךÈ עÇל יÇד יÀמÄינÆךÈ: יוÉמÈם הÇשÑÌÆמÆשÑ לÉא יÇכÌÆכÌÈה וÀיÈרÅחÇ בÌÇלÌÈיÀלÈה: יÀיÈ יÄשÑÀמÈרÀךÈ מÄכÌÈל רÈע יÄשÑÀמÉר אÆת נÇפÀשÑÆךÈ: יÀיÈ יÄשÑÀמÈר צÅאתÀךÈ וÌבוÉאÆךÈ מÅעÇתÌÈה וÀעÇד עוÉלÈם:

לגבאי בתי הכנסת: קובץ להדפסה עם תפילת מי שברך לחיילי צבא הגנה לישראל.כתבה זו מגיעה מאתר... דוסילנד - זזים מהבית
http://www.dosiland.co.il/html

הכתובת לכתבה / מאמר היא:
http://www.dosiland.co.il/html/modules.php?name=News&file=article&sid=512