דוסילנד - זזים מהבית
  • ראשי
  • לוח אירועים
דוסילנד - זזים מהבית FAQ (שאלות נפוצות)קטגוריה: ראשי -> �������� ����������

שאלה
·  תנאי שימוש

תשובה
·  תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר הבילויים דוסילנד.

בכדי להשתמש בשירותי האתר, הנך מתבקש לקרא את תנאי השימוש ולפעול לפיהם, שכן השימוש בשירות מעיד כאמור על הסכמתך לתנאים אלה.

יתכן כי תנאי השימוש באתר עשויים להשתנות מדי פעם. אנו ממליצים לחזור ולעיין בתנאים אלה מדי פעם.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצורך נוחות בלבד, אך מיועדים לנשים וגברים כאחד.

כחלק משירותי האתר , הוא כולל בתוכו מידע מסחרי, הנמסר לפרסום ע"י מפרסמים שונים, במס' פורמטים- טקסט, תמונה או קול.

מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות לאותו מידע. האחריות על המידע המסחרי חלה על המפרסמים בלבד.

אתר דוסילנד יעשה כל מאמץ כדי להבטיח את זמינות האתר, אולם לא יהיה אחראי על נזק כל שהוא שיגרם למפרסם כתוצאה מאי זמינות האתר.

דוסילנד הינו פורטל בילויים ופנאי, הפועל ברשת האינטרנט וכולל ידיעות חדשותיות, סקירות, מאמרי ביקורת, גלריות תמונות, פורומים ושירותים ומידע נוספים הקשורים בתעשיית הפנאי. למנהלי האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.

מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.

באתר לוח אירועים ובו מידע על פעילויות, הצגות, מופעים, מסיבות, שיעורים, הרצאות ואירועים נוספים. המידע ללוח האירועים מגיע בדרכים רבות ובין השאר באמצעות הגולשים ומארגני האירועים. להנהלת האתר לא תהיה אחריות למידע המפורסם, על אמינותו, נכונותו, עדכונו ותוכנו. מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע בלוח האירועים באתר או על התכנים המופיעים בו, או בכל חלק אחר של האתר. כמו כן, מנהלי האתר לא יהיו אחראים לנזק או פגיעה שיגרמו למארגני ומפיקי האירועים בעקבות הפרסום באתר. ניתן לפנות למנהלי האתר כדי להסיר תוכן מלוח האירועים, לעדכנו או לשנותו.

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:
תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו. תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך. תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. תכנים אשר אינם רלוונטים לפורום או לצט בו הנך נמצא.

כל זכויות היוצרים , לרבות עיצוב האתר, שם האתר וסימניו המסחריים, קבצים למיניהם, תמונות, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, שייכים לבעלי האתר בלבד. כל תמונה שצולמה ע''י אחד מצלמי האתר, שייכת לבעלי האתר בלבד.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי כל חלק מן המידע הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של בעלי האתר בכתב ומראש.

כאשר אתה מוסר מידע אשר מיועד לפרסום באתר, הנך בעצם מאשר כי הינך בעל הזכויות החוקי בו והנך רשאי למוסרו לפרסום. בעת מסירת המידע הנך מקנה לבעלי האתר אישור ורשיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש במידע זה.

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ממנה ניגשת לאתר (IP Address) ועוד. מנהלי האתר ישמרו את המידע במאגריהם.

האתר מתעד באופן שוטף, באמצעות צלמים מטעמו, את הנוכחים במקומות בילוי שונים בארץ. התמונות מוצבות באתר במדורי הגלריות ואלבומי תמונות, בהסתמך על הסכמתם המפורשת או המשתמעת של המצטלמים.

אם מצאת כי תמונתך מופיעה באתר וברצונך להסירה ממנו, תוכל לפנות למנהלי האתר בכל עת בדואר אלקטרוני. מנהלי האתר יפעלו להסרת התמונה במהירות האפשרית מרגע שנתקבלה אצלם הודעתך.

שירות שליחת תמונות למכשיר סלולרי, ניתן באמצעות אתר moblin.com. יש לעיין בתנאי השימוש באתר moblin.com לפני השימוש בשירות:http://www.moblin.com

הנך מתחייב לשפות את מפעילי השרות בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.
האתר רשאי להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר החברה אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה.

אנו משתמשים בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות, כשאתה מבקר באתר שלנו. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלך) לגבי הביקורים שלך באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך. אם אתה רוצה מידע נוסף בנוגע לתהליך זה, ואם ברצונך לדעת כיצד אפשר למנוע מהחברות האלו להשתמש במידע הזה, לחץ כאן.

תוצאות הסקרים המתפרסמים באתר אינן בגדר סקר מייצג ולא משקפות בהכרח את דעת הציבור הרחב, אלא את דעתם של משתמשי דוסילנד שהשתתפו בסקר בלבד. ההשתתפות בסקר מותרת פעם אחת בלבד למשתמש.

על מנת שמשתמש יוכל לקחת חלק פעיל באתר, עליו למלא טופס הרשמה ולספק מידע אודות עצמו. לאחר שאישרתך את הצטרפותך ע"י אישור פרטי ההרשמה שלך בטופס ההרשמה הסכמת לקבלת מידע בעתיד מאת "דוסילנד" ו/או צד ג'. יתכן והמידע שמסרת יחשף בפני צד ג', שהינם נציגיה של האתר, ואלה יוכלו ליצור עימך קשר באמצעות דואר אלקטרוני על מנת לעדכנך במבצעים וארועים שונים.

על השימוש בשירות יחולו אך ורק חוקי מדינת ישראל.

השימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה על כל תנאיו.

לכל שאלה או בקשה ניתן לפנות למייל האתר

dosiland@gmail.co.il

אנו מקווים שתהנו מהשימוש באתר.

www.dosiland.co.il

[ למעלה ]